Podpora hospodářského rozvoje okresu Krušnohoří Vás srdečně vítá

Cílem partnerů sdružených v rámci Podpory hospodářského rozvoje okresu Krušnohoří (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH) je udržení atraktivity a konkurenceschopnosti hospodářské lokality Krušnohoří. Svoji úlohu spatřujeme v navigování a vytváření impulzů pro podniky, živnostníky, zakladatele firem, osoby se svobodným povoláním a vědce.

Film na podporu prezentace hospodářské lokality Krušnohoří

Krušnohoří není jen krajem vánočních tradic a domovem výrobců dřevěných postaviček, ale je rovněž regionem tvořícím páteř saského hospodářství s velkou odvětvovou různorodostí a početnými inovativními a v mezinárodním měřítku působícími podniky. A právě na to se zaměřuje nový film na podporu prezentace „Hospodářská lokalita Krušnohoří“. Náplní těchto "pohyblivých obrázků" v délce 15 minut je fiktivní příběh se sloganem „Vymyšleno. Uděláno.“, příběh dvou mladých, vynalézavých hrdinů, kteří hodlají v Krušnohoří uvést věci do pohybu, něco uskutečnit. Oba herci vytvářejí rámec cesty vedoucí Krušnohořím. Navštěvují firmy počínaje Freibergem přes Mildenau, Neudorf, Oelsnitz v Krušnohoří, Zwönitz až po Aue. Skuteční jednatelé, personální ředitelé a učni dostávají na svých pracovištích slovo, hovoří o výhodách daných lokalit a regionálních skutečnostech a vyprávějí své vlastní autentické příběhy o úspěších, jimiž se prosadili na domácím i světovém trhu.

 

Nabízíme