Máte konkrétní požadavek na konkrétní oddělení okresního úřadu? V takovém případě můžete v našich kancelářích najít kontaktní osobu.

 

Pokyny pro elektronickou komunikaci naleznete níže!


Felder

Směrnice EU o službách na vnitřním trhu - přístup k elektronicky šifrovaným e-mailům

Zemský okres Krušnohoří (Erzgebirgskreis) zahajuje - v současné době stále ještě v rozsahu omezeném na správní řízení relevantní z hlediska směrnice EU o službách na vnitřním trhu - příjem elektronicky podepsaných a šifrovaných zpráv. Pro zasílání těchto zpráv platí následující rámcové podmínky:

  • Zasílání resp. přijímání elektronicky podepsaných a/nebo šifrovaných zpráv probíhá výlučně prostřednictvím online poštovních schránek služby SMGW (zabezpečená e-mailová brána) https://www.e-mail.sachsen.de.

  • Přístupové údaje a online poštovní schránku si můžete vyžádat na adrese: https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=smjus_bak-esv_smgw_p&formtecid=2&areashortname=SMJus_R51

  • Příjem zpráv platí pro adresu online poštovní schránky SMGW: eu-dlr(at)kreis-erz.de

  • Standardně jsou zpracovávány následující formáty souborů s příponami: .doc; .txt; .pdf; .rtf atd.

  • Celkový datový objem zprávy nesmí překročit 10 MB.

  • Zasílání dokumentů podepsaných kvalifikovaným elektronickým podpisem je přípustné v případě dodržení standardu PKCS#7.

  • Nebude-li zprávu možno zpracovat, budete o této skutečnosti příjemcem informováni.