Profil a mapa okresu

Okresní městoAnnaberg-Buchholz
Města27
Obce33
Obyvatelé333.595 (stav ke dni 30.06.2020)
Hustota obyvatel182 (na km²)
Celková rozloha okresu1.828 km²
Plocha10%, podíl na rozloze země Sasko
Nejvyšší nadmořskýFichtelberg, 1.215 m bod hory
Nejdelší vzdálenost ze severu na jihcca 46 km
Nejdelší vzdálenost z východu na západcca 74 km
Státní poznávací značka vozidelERZ

zdroj: Statistisches Landesamt Sachen


Erzgebirgskreis - mapa vesmírného dělení


LOGO okresu Krušnohoří

Okres Krušnohoří pracuje již od roku 2009 s tzv. corporate designem pro Úřad zemského rady. Pomocí LOGA, takzvané corporate identity (stylu vystupování), si navenek zachovává jednotnou prezentaci.

Popis

  • zelený oblouk pripomínající ústí dulní štoly se rozprostírá nad okresem a nabízí nerušený pohled vpred, kde na pozorovatele neceká temnota štoly, nýbrž oblouk, který díky šikmé perspektive pohledu ukazuje ve smeru otevrené, tvurcí budoucnosti

  • symbolizuje stejnou merou ústí dulní štoly, krušnohorský ozdobný svetelný oblouk Schwibbogen a oblouk krajiny na zemském znaku a spojuje regiony a zeme

  • zelená barva pritom ztelesnuje rodnou horskou krajinu, barvu Saska a nadeje (budoucnosti)

  • oblouk se klene pres staletí, je zakotven v obycejích a tradici a poukazuje na moderní region Saska, orientovaný na budoucnost

  • to se odráží i v doplnujícím sloganu: "Muj domov - moje budoucnost" (domov = vlast, tradice, hodnoty, obyceje - budoucnost = rozvoj, místo k podnikání, hospodárství ...)

  • oblouk spocívá na mohutných základech a je podpírán ctyrmi vzperami znázornenými z perspektivy, jež symbolizují nekdejší, již zaniklé okresy (ANA, ASZ, MEK, STL) a ve své mohutnosti a prostorové kompaktnosti nesou oblouk a zajištují jeho stabilitu a rovnováhu

  • barevné provedení nápisu tvorí kombinace šedé (stríbrná ruda) a zelené (krajina, Sasko) barvy

  • slogan je zarovnán pod nápis a jasne se vymezuje svým cerným provedením