Ekonomická struktura

Ozdobné světelné oblouky, tzv. Schwibbögen, a dřevěné figurky na pálení svíček, tzv. Räuchermännchen, proslavily Krušné hory po celém světě. Méně známou skutečností je význam Krušnohoří jako průmyslové a technologické lokality. Díky technické a vědecké základně, vytvořené v průběhu staletí při těžbě nerostů, mimo jiné za časného využití vodní energie řek v údolích, prošlo Krušnohoří vývojem od hornického regionu k regionu hospodářskému. Ekonomika nového okresu Krušnohoří těží z bohatě diferencované hospodářské struktury. Řemesla, průmysl, obchod, služby a turistický ruch tvoří vyváženou směs různých odvětví. Krušné hory jsou uznávanou hospodářskou lokalitou se zaměřením na zpracování kovů a plastů, výrobu nástrojů, strojírenství, elektrotechnický a textilní průmysl. Tato odvětvová různorodost roste a prospívá již po staletí. Je živena především katalyzátorem inovačních schopností, jejž představují samotní obyvatelé Krušnohoří.

Pracoviště zaměstnanců celkem v Krušných horách: 30.06.2017

Pracoviště zaměstnanců podle hospodářských odvětví: 30.06.2017

Oznámení pro okres Krušnohoří stav 2018

Zemědělství

Okres Krušnohoří se rozprostírá na ploše 182.800 hektarů. Z toho tvoří 74.668 hektarů zemědělsky využívaná plocha (ZVP) s 36.351 hektary orné půdy a 27.272 hektary luk a pastvin. Živočišná výroba má vysokou prioritu. V popředí stojí chov hovězího dobytka a prasat. Zemědělské podniky nabízejí své produkty v rostoucí míře přímo na místě formou přímého prodeje.

Přímí prodejci v okrese Krušnohoří:

http://www.direktvermarktung-sachsen.de/ (nemec)

Odborné informace k zemědělským tématům získáte u Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - LfULG)
https://www.lfulg.sachsen.de/ (nemec)

Pro okres Krušnohoří je příslušné detašované pracoviště LfULG, sídlící ve městě Zwönitz.

Wiesenstraße 4
08297 Zwönitz
Německo
Telefon: +49 37754 702-21
Fax: +49 37754 702-24/13