Domov pokladů

V odlesku stříbra

Miriquidi - temný les. Tak nazývali tento region první osadníci. Nehostinná horská krajina, celá porostlá stromy. Ty však musely brzy ustoupit, nebot' osadníci zjistili, že se v zemi skrývá bohatý poklad: neuvěřitelné množství stříbra. Příběhy o stříbrné horečce, jež následovala - takzvaném Berggeschrey (volně "pozdvižení v horách") - dnes vyprávějí štoly, fascinující horní města a skvostné kostely. Vytvářejí z evropského hlediska jedinečnou kulturní krajinu. Region proto již směřuje k zápisu mezi Světové dědictví UNESCO. Těm, kteří tento poklad odkryli, prokazují obyvatelé Krušnohoří svoji vděčnost: Každý rok před Vánoci táhnou tradičně oblečení horníci se svými kapelami jednotlivými městy - při pohledu na tyto impozantní slavnostní hornické přehlídky vytuší pozorovatel, jak hodnotnou a současně fyzicky namáhavou práci horníci vykonávali. Výroční slavnostní přehlídka - jedna z největších hornických slavnostních přehlídek v Sasku - se tradičně koná vždy 4. adventní neděli ve městě Annaberg-Buchholz.

Bohaté Krušnohoří

Po prvních nálezech stříbra byla v krušnohorském regionu založena nádherná města - například horní město Marienberg. Toto město s čtvercovým tržištěm a s pravidelnými, pravoúhlými ulicemi vzniklo celé na rýsovacím prkně.

Krušnohoří se stalo zámožným a získalo na atraktivitě. Není proto divu, že zde rádi žili tvůrčí lidé, jako byli Adam Ries, Gottfried Silbermann nebo Barbara Uthmannová. Velká část vytěženého bohatství se ještě dnes nachází v Drážďanech. Saští kurfiřti a králové si takto zajišťovali svoji moc a bohatství.

Stará obchodní cesta, spojující Krušnohoří se zemským hlavním městem, se dodnes nazývá Silberstraße (Stříbrná cesta).

Pozoruhodnosti zemského okresu

mj. horní města Annaberg-Buchholz, Marienberg, Schneeberg, Schwarzenberg

návštěvní doly Pöhla, Fortuna Bernstein Deutschneudorf, technická památka Hamr ve Frohnau a návštěvní doly ve městě Annaberg-Buchholz, cínový důl Ehrenfriedersdorf, Hornické muzeum Oelsnitz

udební poklady: Silbermannovy varhany ve Forchheimu a Pfaffrodě

akce: slavnostní hornické přehlídky, mj. v Annabergu-Buchholzu, Schneebergu (pro další viz vánoční trhy), dny kultury artmontan-Kulturtage, Silbermannův festival & Hudební slavnosti Krušnohoří, oslava Bergstreittag (den hornického protestu) ve Schneebergu, největší lidová slavnost v Krušnohoří: Annaberger Kät