Hospodářství - Krušné hory jako průmyslová a technologická lokalita

Hospodářská lokalita Krušné hory disponuje vynikající nabídkou komerčních a průmyslových zón. Podniky mohou pro svá působiště vybírat z 62 různých lokalit, přičemž každá z těchto komerčních oblastí má své individuální výhody. V úhrnu je k dispozici plocha o rozměru kolem 113 hektarů. Při vytváření parcel je přihlíženo ke specifickým nárokům jednotlivých podniků ohledně velikosti obsazené plochy.

Nabízíme Vám komerční plochy s příznivými cenami pozemků a sazbami živnostenské daně a dále rovněž poradenské a zprostředkovatelské služby v otázkách volby lokality, financování, kvality a rozmanitosti okolního prostředí, optimálně přizpůsobené Vašim potřebám a týkající se příslušných komerčních lokalit.

Stav: 06.06.2012

Počet komerčních zón: 62

Čistá plocha: 700 ha

Míra obsazenosti: 84 %

Celkově je k dispozici cca 113 hektarů neobsazené komerční plochy.

Existující nemovitosti

... samozřejmě naleznete též s naší pomocí. Tyto nemovitosti Vám představujeme na portálu komerčních nemovitostí. Prostřednictvím vyhledávání můžete cíleně prohledávat naši databázi, prohlížet si prezentace nalezených nabídek a přímo vstoupit v kontakt s příslušným nabízejícím subjektem.