Původ nářečí

Moje vlast, můj jazyk

Každý kraj miluje své nářečí, nebot' je pramenem,
z něhož duše čerpá svůj dech.

~ JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Dialekty nebo nářečí utvářejí identitu každého kraje. Vytvářejí jeho specifickou kulturu, zajišťují identifikaci a formují chápání pojmů vlast a domov. Užívání nářečí však již mnoho let ustupuje a snižuje se počet lidí, kteří jím hovoří, čímž ubývá na jeho významu. Aby toto kulturní dědictví neupadlo v zapomnění, zasazuje se krušnohorský svaz Erzgebirgsverein o zachování a používání nářečí.

Prostřednictvím dětského zpěvníku "Hier sei mir drham" potvrzuje Erzgebirgsverein, že se dnes nářečí podílí na utváření kultury v Krušnohoří stejně jako v minulosti.

Tato kniha obsahuje více než 100 nových, současných písní a textů. Veselé ilustrace grafičky z Annabergu, Sylvie Graupnerové, a přiložené CD, které vzniklo pod taktovkou Steffena Kindta, činí ze zhudebněného nářečí zážitek pro oči i uši.

Tímto zpěvníkem chce svaz pozvat děti a rodiny ke zpěvu a muzicírování, a také zajistit, aby toto nářečí dále žilo.