Tiráž

Vydavatel

Úřad zemského rady okresu Krušnohoří (Landratsamt Erzgebirgskreis)
Zemský okres Krušnohoří (Landkreis Erzgebirgskreis) je veřejnoprávní korporací. Je zastupován zemským radou Rico Anton.

Adresa / kontakt

Landratsamt Erzgebirgskreis
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Německo

Telefon: +49 3733 831-0
Fax: +49 3733 22164
E-mail: info@kreis-erz.de
Web: https://www.erzgebirgskreis.de

Směrnice EU o službách na vnitřním trhu - přístup k elektronicky šifrovaným e-mailům

Zemský okres Krušnohoří (Erzgebirgskreis) zahajuje - v současné době stále ještě v rozsahu omezeném na správní řízení relevantní z hlediska směrnice EU o službách na vnitřním trhu - příjem elektronicky podepsaných a šifrovaných zpráv. Pro zasílání těchto zpráv platí následující rámcové podmínky:

  • Zasílání resp. přijímání elektronicky podepsaných a/nebo šifrovaných zpráv probíhá výlučně prostřednictvím online poštovních schránek služby SMGW (zabezpečená e-mailová brána) https://www.e-mail.sachsen.de.

  • Přístupové údaje a online poštovní schránku si můžete vyžádat na adrese: https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=smjus_bak-esv_smgw_p&formtecid=2&areashortname=SMJus_R51

  • Příjem zpráv platí pro adresu online poštovní schránky SMGW: eu-dlr@kreis-erz.de

  • Standardně jsou zpracovávány následující formáty souborů s příponami: .doc; .txt; .pdf; .rtf atd.

  • Celkový datový objem zprávy nesmí překročit 10 MB.

  • Zasílání dokumentů podepsaných kvalifikovaným elektronickým podpisem je přípustné v případě dodržení standardu PKCS#7.

  • Nebude-li zprávu možno zpracovat, budete o této skutečnosti příjemcem informováni.

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odstavce 2 RStV (Státní smlouva o rozhlasu a televizi v SRN)

Zemský rada Rico Anton
Landratsamt Erzgebirgskreis
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Německo

Telefon: +49 3733 831-0
Fax: +49 3733 22164
E-mail: info@kreis-erz.de
Web: https://www.erzgebirgskreis.de/cs

Design / Technická realizace

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Sachgebiet Informationstechnik
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Německo

Telefon: +49 3771 277-1826

Práva k obrazovému materiálu

Vyloučení odpovědnosti - právní upozornění

1. Omezení odpovědnosti

Vytváření obsahu těchto webových stránek je věnována nejvyšší možná míra pečlivosti. Poskytovatel však nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost zpřístupněného obsahu. Uživatel využívá obsah těchto webových stránek na své vlastní nebezpečí. Jmenovitě označené příspěvky představují názor jejich autora, nikoli však vždy též názor poskytovatele. Pouhé používání těchto webových stránek poskytovatele nemá za následek vznik jakéhokoli smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

2. Externí odkazy

Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích subjektů ("externí odkazy"). Za obsah těchto webových stránek nesou odpovědnost jejich příslušní provozovatelé. Poskytovatel v okamžiku vytváření odkazů na externí webové stránky prověřil jejich obsah poskytovaný třetími subjekty, a to z hlediska případného porušování právních předpisů. K uvedenému okamžiku nebylo žádné porušování právních předpisů zjištěno. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální ani na budoucí podobu a na obsah webových stránek, na které odkazy směřují. Zařazení externích odkazů nelze vykládat tak, že se poskytovatel ztotožňuje s obsahem, který se pod nimi nachází. Nepřetržitá kontrola těchto externích odkazů, bez konkrétních upozornění na porušování právních předpisů, není v silách poskytovatele a nelze ji po něm spravedlivě požadovat. V případě zjištěného porušení právních předpisů však budou příslušné externí odkazy bezodkladně smazány.

3. Ochrana autorských práv a práv výkonných umělců

Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je předmětem německého autorského práva a práva výkonných umělců. Každé užití nepovolené z hlediska německého autorského práva a práva výkonných umělců vyžaduje předchozí písemné svolení poskytovatele nebo příslušného vlastníka práv. To platí zejména pro rozmnožování, upravování, překlad, ukládání, zpracovávání resp. reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích osob jsou přitom jako taková označena. Nedovolené rozmnožování nebo šíření obsahu jednotlivých či kompletních webových stránek je zakázáno a má za následek vznik trestní odpovědnosti. Dovoleno je pouze vytváření kopií a stahování dat pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

4. Ochrana dat

5. Zvláštní podmínky použití

Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá použití těchto webových stránek odchylují od shora uvedených bodů 1. až 4., je na to na odpovídajícím místě výslovně poukazováno. Je-li tomu tak, platí pro příslušný jednotlivý případ zvláštní podmínky použití.